Service afdeling verhuisd naar Wateringen

Service afdeling Klimaat verhuist naar Wateringen

Service afdeling Klimaat verhuist naar Wateringen

De serviceafdeling van de BRI Groep welke gevestigd is aan de Oude Liermolenweg in De Lier
is vanaf 1 januari 2021 gehuisvest aan de Turfschipper 45 te Wateringen.
Dit pand staat naast het hoofdkantoor van de BRI groep.
Door deze verhuizing zullen de service afdeling en de projectenafdeling nog efficienter gaan
samenwerken, waardoor de kwaliteit van de geleverde diensten nog verder wordt verbeterd.